Sankční seznam mimo EU

Toto riziko spadá do kategorie Sankce, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel nebo v něm figurující osoba jsou uvedeni na sankčním seznamu jiného státu nebo organizace (např. USA, Francie, Kanada, Ukrajina, Navalnyho FBK seznam).

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme subjekty uvedené na jiných sankčních seznamech (tedy nikoli na seznamu EU) s osobami uvedenými v českém obchodním rejstříku či v evidenci skutečných majitelů.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Příčinou nepotvrzení rizika může být shoda jmen, chyba v sankčním seznamu (např. v transkripci jména), zastaralost údajů nebo přijetí dostatečných preventivních opatření ze strany dodavatele.

Současně z přítomnosti subjektu na jiném sankčním seznamu přímo neplynou žádné konsekvence, je však vhodné sledovat případné změny na sankčním seznamu EU, pokud by došlo k zápisu osoby i na tento seznam. Navíc některá sankční opatření EU míří i na osoby sice mimo sankční seznam, ale pod ruským vlivem - zadavatel by tedy měl prověřit i tento aspekt.