Neplatnost smlouvy

Tato skupina rizik ukazuje na možné nedostatky při zveřejnění smlouvy v registru smluv. Jednak zahrnuje obchodní vztahy zcela bez zveřejnění smlouvy v registru, jednak upozorňuje na případy takového zveřejnění, kdy související metadata mohou obsahovat chyby. Obsahuje následující rizika:

Popis

Uvedená rizika se od sebe liší především pohledem, jakým se na věc díváme. 

Riziko Chybí smlouvy v registru smluv je vyhodnocováno nad celkovým objemem obchodních vztahů mezi zadavatelem a dodavatelem za konkrétní období (do analýzy tak vstupují data účetní i zakázková). Nepřesnosti tak vznikají především tehdy, pokud dochází k čerpání plnění na základě drobných objednávek do 50 tis. Kč bez DPH, neboť tyto mají výjimku z uveřejňovací povinnosti.

Naopak riziko Chybí zveřejněná smlouva k zakázce sleduje, zda pro konkrétní zakázku nacházíme v registru smluv zveřejněnou smlouvu, která odpovídá co do data podpisu, smluvních stran i hodnoty smlouvy. Typickým důvodem pro nesprávné hlášení rizika je tak chyba či odlišnost v některé z uvedených informací.

Mj. v návaznosti na změnu v kontrolní praxi odpovědných orgánů (upozornění CRR dostupné zde) vyhodnocujeme rovněž celou skupinu rizik plynoucích z nesprávného vyplnění metadat doprovázejících zveřejnění smlouvy v registru. Uvedená rizika pokrývají všechny 4 povinné atributy správného zveřejnění, tedy