Sankce

Tato skupina rizik zahrnuje rizika ukazující na možnou povinnost aplikovat sankční opatření v souvislosti s invazí Ruské federace na území Ukrajiny. Obsahuje následující rizika:

Popis

V návaznosti na Ruskou invazi došlo na Evropské i národní úrovni k přijetí několika opatření, které mohou pro zadavatele představovat povinnost aplikovat sankce vůči vybraným subjektům. 

Nejvýraznější dopad mají tzn. individuální sankce mířící na subjekty uvedené přímo na sankčních seznamech. Tyto sankce jsou uplatňovány na základě nařízení Rady EU č. 269/2014 a č. 208/2014. V kontextu České republiky mohou být další subjekty předmětem sankcí na základě zákona č. 1/2023 Sb., sankční zákon (známý také jako tzv. Magnitského zákon). Žádnému subjektu s identifikovaným rizikem Sankční seznam EU či Sankční seznam ČR by tak neměly být nadále vypláceny žádné finanční prostředky, ať již z jakéhokoli důvodu.

Dalším druhem sankčního opatření je nemožnost určeným subjektům zadávat nadlimitní veřejné zakázky, případně v plnění takových zakázek pokračovat. Toto opatření dopadá na každý subjekt, který naplňuje podmínky Článku 5k nařízení Rady EU č. 833/2014 - jedná se především o ruskou státní příslušnost, sídlo v Ruské federaci či vlastnictví Ruským občanem. Dodavatelů s identifikovaným rizikem Ruský vliv, kteří dodávají výhradně veřejné zakázky malého rozsahu nebo podlimitní, se toto opatření v praxi netýká.

Konečně sledujeme také sankční seznamy jiných zemí (především USA, Velké Británie či Ukrajiny) a pokud se některý subjekt objeví právě na nich, ačkoli na seznamu EU evidován není, identifikujeme riziko i u něj. Ačkoli z tohoto faktu neplyne pro zadavatele žádná přímá povinnost a informace je tak spíše indikativní, je vhodné blíže sledovat, zda časem nedojde k zapsání i na seznam EU či České republiky.