Subjekt k datu podpisu neexistuje

Toto riziko spadá do kategorie Neplatnost smlouvy, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Subjekt evidovaný jako smluvní strana smlouvy podle veřejných rejstříků neexistoval k datu podpisu smlouvy - tedy buď ještě nevznikl, nebo již naopak zanikl. Může se jednat o překlep, nesprávnou identifikaci smluvní strany nebo jiný závažnější problém.

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme datum vzniku a případně i zániku daného subjektu s datum uzavření smlouvy evidovaným v registru smluv.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika

Opravit informaci.