Nesrovnalosti v datech

Tato skupina rizik ukazuje na pravděpodobné nesrovnalosti v datech. Jedná se tedy o takové případy, kdy pochybení zřejmě spočívá ve formální nepřesnosti, jako je překlep, opomenutí apod. Obsahuje následující rizika:

Popis

Indikovaná pochybení obecně nemají přímý vliv na splnění zákonných povinností a jejich závažnost je tak nízká. Chyby a podobné nesrovnalosti v datech spíše naznačují na úroveň kvality zpracovávaných vstupů zadavatele a tedy upozorňují na možné nepřesnosti v jiných výstupech analýzy.

V případě nadměrného množství nesrovnalostí by měl zadavatel zvážit vhodnou úpravu interních postupů tak, aby došlo k omezení počtu nesrovnalostí.

Omezení

Rizika této kategorie jsou vyhodnocována ex-post u konkrétních zakázek a nejsou proto dostupná v nástroji Tenderman a strojových rozhraních pro prověřování dodavatelů.