Datlab Rizika 

Tato stránka popisuje rizika ve veřejných zakázkách a nákupech zjišťovaná v nástrojích Kontrola, Tenderman a přeneseně dostupná v profilech zadavatelů a dalších nástrojích (není-li dále uvedeno jinak). 

Rizika dělíme do několika kategorií - podle toho, jakého problému se mohou týkat (např. neplatnost smlouvy, střet zájmů, nezkušenost dodavatele), i podle toho, zda se vztahují ke konkrétní zakázce nebo obecně k některému dodavateli.

Kategorie rizik:
(dostupné v nástrojích Kontrola, Tenderman
a ve vybraných profilech zadavatelů)

Neplatnost smlouvy

Obcházení zákona 

Politické vazby

Rizikový dodavatel

Sankce

Kategorie rizik:
(dostupné výhradně v nástroji Kontrola)

Kartel

Nesrovnalosti v datech

Nestandardní soutěž

Riziková zakázka či smlouva