Datlab Rizika

Tato stránka popisuje rizika ve veřejných zakázkách a nákupech zjišťovaná v nástrojích Kontrola, Tenderman a přeneseně dostupná v profilech zadavatelů a dalších nástrojích (není-li dále uvedeno jinak).

Rizika dělíme do několika kategorií - podle toho, jakého problému se mohou týkat (např. neplatnost smlouvy, střet zájmů, nezkušenost dodavatele), i podle toho, zda se vztahují ke konkrétní zakázce nebo obecně k některému dodavateli.