Sankční seznam EU

Toto riziko spadá do kategorie Sankce, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Dodavatel nebo v něm (přímo či nepřímo) figurující osoba jsou uvedeni na sankčním seznamu EU. Zadavatel by takovému dodavateli neměl poskytnout žádné finanční prostředky, současně by s ním neměl pokračovat v plnění veřejných zakázek ani v plnění jakýchkoli jiných vztahů, zahrnujících vyplácení finančních prostředků.

Jedná se především o přímou aplikaci evropských nařízení Rady EU č. 269/2014 a č. 208/2014, které mají za cíl reagovat na agresi Ruské federace proti Ukrajině.

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme subjekty uvedené na oficiálním sankčním seznamu EU s osobami uvedenými v českém obchodním rejstříku či v evidenci skutečných majitelů. Pokud zjistíme, že některá osoba evidovaná na sankčním seznamu je nebo v minulosti byla napojená na osobu daného dodavatele, indikujeme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Vzhledem k závažnosti možných opatření v případě potvrzení rizika je nutné nejprve řádně ověřit jeho relevanci. Příčinou nepotvrzení rizika může být shoda jmen, chyba v sankčním seznamu (např. v transkripci jména), zastaralost údajů nebo přijetí dostatečných preventivních opatření ze strany dodavatele.