Sankční seznam ČR

Toto riziko spadá do kategorie Sankce, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Dodavatel nebo v něm (přímo či nepřímo) figurující osoba jsou uvedeni na sankčním seznamu České republiky. Zadavatel by takovému dodavateli neměl poskytnout žádné finanční prostředky, současně by s ním neměl pokračovat v plnění veřejných zakázek ani v plnění jakýchkoli jiných vztahů, zahrnujících vyplácení finančních prostředků.

Jedná se o přímou aplikaci zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon).

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme subjekty uvedené na oficiálním sankčním seznamu České rerpubliky s osobami uvedenými v českém obchodním rejstříku či v evidenci skutečných majitelů. Pokud zjistíme, že některá osoba evidovaná na sankčním seznamu je nebo v minulosti byla napojená na osobu daného dodavatele, indikujeme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Vzhledem k závažnosti možných opatření v případě potvrzení rizika je nutné nejprve řádně ověřit jeho relevanci. Příčinou nepotvrzení rizika může být shoda jmen, chyba v sankčním seznamu (např. v transkripci jména), zastaralost údajů nebo přijetí dostatečných preventivních opatření ze strany dodavatele.