Záznam v trestním rejstříku

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel má záznam v rejstříku trestů právnických osob. Vychází z veřejně dostupných údajů Rejstříku trestů.

Jak je riziko zjišťováno

Data čerpáme z veřejnému výpisu rejstříku trestů právnických osob.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Je vhodné ověřit, zda z rejstříku trestů právnických osob neplyne zákaz plnění veřejných zakázek či obecně zákaz činnosti a současně zda takový zákaz je stále účinný. V krajním případě by bylo potřeba ukončit plnění veřejné zakázky, pokud současně probíhá. 

Informace může rovněž upozornit na to, že dodavatele není možné považovat za bezúhonného, a tedy jeho účast v zadávacím či obdobném řízení může být značně limitována.