Záznam v trestním rejstříku (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel má záznam v trestním rejstříku. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Informace pochází z databáze aplikace CRIBIS.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Je vhodné ověřit, zda z Rejstříku trestů právnických osob neplyne zákaz plnění veřejných zakázek či obecně zákaz činnosti. V takovém případě by bylo potřeba ukončit plnění veřejné zakázky, pokud současně probíhá.