Závislost na jediném zadavateli (zakázky)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Dodavateli v daném období byly zadány zakázky téměř výhradně jediným zadavatelem. To vzbuzuje otázku, zda neexistují nadstandardní vztahy mezi dodavatelem a zadavatelem či zda je dodavatel reálně schopný dodávat své dodávky či služby i jiným subjektům.

Jak je riziko zjišťováno

Pro konkrétní (typicky 3leté) období zjišťujeme, zda některý dodavatel neobdržel více než 75 % všech jemu zadaných zakázek od jediného zadavatele.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko může být indikátorem inhouse vztahu mezi dodavatelem a zadavatelem, ačkoli na základě takového vztahu ve smyslu zákona nedochází ani k zadání veřejné zakázky.

Dodavatel může většinu své ekonomické činnosti provádět v soukromém sektoru, potom by mohlo být zcela legitimní, že veřejné zakázky plní např. pro jediného zadavatele. Obecně je vhodné prověřit, zda nedochází ke střetu zájmů některého odpovědného pracovníka zadavatele.