Závislost na jediném zadavateli (obrat dle CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Obrat dodavatele je z více než 50 % tvořen zakázkami od jediného zadavatele. To může značit nízkou odbornost nebo klientelistické vztahy. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Srovnáváme objem zakázek zadaných dodavateli od konkrétního zadavatele proti obratu dodavatele během 3letého období. Data o obratu dodavatele pochází z aplikace CRIBIS. Riziko hlásíme tehdy, pokud objem zakázek tvoří více než 50 % souhrnného obratu.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko může být indikátorem inhouse vztahu mezi dodavatelem a zadavatelem, což by představovalo legitimní důvod zjištěného vztahu. Dále může být hlášené riziko důsledkem nepřesných dat o obratu dodavatele.

V případě potvrzení rizika je vhodné prověřit, zda zadavatele a dodavatele nepojí nadstandardní vztahy (možné riziko střetu zájmů), případně zda dodavatel nabízí své plnění za oboustranně výhodných podmínek (neboli zda plnění vůči dodavateli je pro zadavatele hospodárné).