Vyšetřování korupce

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel byl veřejně spojován s vyšetřováním některých korupčních kauz.

Jak je riziko zjišťováno

Vedeme vlastní databázi společností, které se v relevantním mediálním prostoru objevily, a u kterých takovou informaci následně potvrdila policie, ve spojitosti s vyšetřováním korupční kauzy v oblasti veřejných zakázek.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Společnosti označené tímto rizikem nemusí být nakonec pravomocně odsouzeny, tedy je třeba k takové informaci přistupovat obezřetně a důkladně ji prověřit.

V případě, že se potvrdí korupční jednání společnosti, je vhodné prověřit okolnosti obchodních vztahů s těmito společnosti, a to pro případ, že by rovněž obnášelo prvky nedovoleného jednání.