Ukončení činnosti v průběhu plnění

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Zadavatel udržuje či udržoval obchodní vztah s dodavatelem, který podle oficiálních zdrojů ukončil svou činnost. Není tak zřejmé, jak mohl plnit své povinnosti.

Jak je riziko zjišťováno

Zjišťujeme, zda dodavatel zanikl. Pokud ano, riziko hlásíme tehdy, pokud i po svém zániku vystavil zadavateli fakturu, uzavřel s ním smlouvu či mu byla zadána zakázka.

Doporučené kroky

Zadavatel by měl prověřit, jak mohlo dojít k uzavření smlouvy či vystavení faktury zaniklým subjektem. Důvodem může být chyba v interních datech zadavatele, kdy dodavatel postoupil své podnikání jiné společnosti (fúze, přeměna, ukončení živnosti s nástupnictvím apod.), ale zadavatel nadále eviduje totožného dodavatele.