Společnost v likvidaci

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel je společností v likvidaci.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě dat z obchodního rejstříku identifikujeme společnosti, které jsou s ohledem na zapsané informace zjevně v likvidaci.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Uvedená informace již nemusí být aktuální, současný stav je snadno možné ověřit nahlédnutím do Obchodního rejstříku.

Předpokládáme, že o likvidaci, jako posledním kroku před ukončením činnosti společnosti a jejím výmazem z Obchodního rejstříku, je již zadavatel srozuměn a přijal všechna potřebná opatření. V opačném případě je tak neprodleně třeba učinit a nastavit procesy tak, aby do budoucna tuto informaci zjistil dříve.