Riziko bankrotu (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Rizika zjištěná u dodavatele naznačují, že dodavatel se může nacházet v zásadních problémech ohrožujících jeho budoucí fungování. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Informace pochází z databáze aplikace CRIBIS, která na základě vlastního mechanismu vyhodnocuje finanční i nefinanční zdraví dané společnosti.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Hlášené riziko bankrotu je typicky následkem situace, kdy dodavatel je v exekuci, byl vyhodnocen jako nespolehlivý plátce DPH nebo je jeho hospodaření ve ztrátě - uvedené informace však již nemusí být aktuální, čímž by bylo riziko bankrotu vyvráceno.

V opačném případě by zadavatel měl přijmout takové kroky, aby minimalizoval následky případného náhlého ukončení spolupráce ze strany dodavatele.