Propojení dodavatelé

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dva a více dodavatelů, kteří dodávají ve zkoumaném období veřejné zakázky zadavateli, je propojeno jednou či více fyzickými osobami. Může se tak jednat o rizikové postavení vůči zadavateli prostřednictvím skrytých vazeb a bílých koní.

Jak je riziko zjišťováno

Dle dostupných informací o vlastnických a jiných vazbách všech dodavatelů konkrétního zadavatele zjišťujeme, zda některý člověk ve stejnou chvíli nebyl napojen na více dodavatelů.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Sama propojenost dodavatelů není nedovolená, důvodů pro takový stav může být více.

Ověřit reálnou soutěž. Pokud mají být propojení dodavatelé v konkurenčním vztahu, je vhodné prověřit, zda mezi nimi skutečně o různá plnění probíhá soutěž, či zda nejsou patrné známky rozdělení trhu. Současně i tehdy, když nemají být v konkurenčním vztahu, se může jednat o indikátor nadstandardního vztahu k zadavateli, který může mít rizikové důvody.