Offshore vlastník

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel je alespoň částečně vlastněný z offshore destinace, typicky daňového ráje. Může být nejasná vlastnická struktura vedoucí na riziko střetu zájmů nebo může oproti jiným dodavatelům mít výhodu v soutěžích díky daňové optimalizaci.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme tehdy, když na základě dat z veřejných i neveřejných zdrojů zjistíme, že ve vlastnické struktuře dodavatele figuruje společnost sídlící v zemi, která je považována za daňový ráj.

Doporučené kroky

Samotná přítomnost offshore vlastníka nevyžaduje přijímání opatření. 

Současně jestliže dochází ke kumulaci dalších rizik u dodavatele, může to značit celkovou nespolehlivost dodavatele.