Nezveřejněné účetní závěrky (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel opakovaně nezveřejňuje účetní závěrky v obchodním rejstříku. Není tak možné ověřit ekonomickou situaci dodavatele a může se jednat o znak nevěrohodného dodavatele. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Data čerpáme ze Sbírky listin Obchodního rejstříku, která byla poskytnutá aplikací CRIBIS. Pokud dodavatel nezveřejnil ani jednu účetní závěrku v letech 2018-2020, ačkoli v té době již byl zapsán v Obchodním rejstříku, hlásíme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Uvedená informace již nemusí být aktuální, respektive mohlo dojít ke zveřejnění účetních závěrek v následujících letech - toto je snadno možné ověřit nahlédnutím do Sbírky listin v Obchodním rejstříku.

V kontextu případných dalších zjištěných rizik může ukazovat celkovou nespolehlivost dodavatele.