Nespolehlivý plátce DPH

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel je, nebo nedávno byl evidován v databázi nespolehlivých plátců DPH MF ČR.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme tehdy, když došlo ke zjištění zápisu dodavatele do seznamu nespolehlivých plátců DPH vedeného MF ČR.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika, tedy zda se dodavatel nadále nachází na seznamu.

Pokud ano, může být potřebné uplatnit režim přenesené daňové povinnosti. Současně by zadavatel měl mít zajištěno, že se o zápisu dodavatele na seznam nespolehlivých plátců dozví. Cílem je, aby vždy bylo zajištěno placení DPH.