Neplátce DPH (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel není registrovaným plátcem DPH, ačkoli objem jím uzavřených smluv či zakázek za rok přesahuje hranici pro plátcovství DPH. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě údajů o subjektech přihlášených k plátcovství DPH, které nám poskytla aplikace CRIBIS, zjišťujeme, zda dodavatel neuzavřel během jednoho roku smlouvy či mu nebyly zadány zakázky v souhrnném objemu převyšujícím částku 1.5 mil. Kč (hranice pro plátcovství DPH, navýšená z opatrnosti o 500 tis. Kč).

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Uvedená informace již nemusí být aktuální, současný stav je snadno možné ověřit nahlédnutím do Registru plátců DPH.

Pokud se dodavatel vyhýbá povinnosti placení DPH, může to indikovat jeho celkovou nespolehlivost.