Nemá vlastní web

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel nemá vlastní web (nebo se nám jej nepodařilo najít zadáním "názvu + IČO" do vyhledávače). Je možné, že neúplnými informacemi na webu porušuje § 435 občanského zákona, případně  § 7 zákona o obchodních korporacích. Zejména se však může jednat o schránkový subjekt bez významné ekonomické činnosti. 

Jak je riziko zjišťováno

Automatizovaně ověřujeme, zda internetový vyhledávač najde vlastní webové stránky dodavatele po zadání "názvu + IČO".

Doporučené kroky

Samotná neexistence vlastního webu dodavatele nevyžaduje přijímání opatření. Je však vhodné ověřit, jak se zadavatel o dodavateli dozvěděl, pokud nemá vlastní stránky, případně jakým způsobem obecně prezentuje svoji činnost, vykazuje-li nějakou.

Současně jestliže dochází ke kumulaci dalších rizik u dodavatele, může to značit celkovou nespolehlivost dodavatele.