Nadměrná ziskovost dodavatele (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel vykazuje ziskovost vyšší než 90 % ostatních dodavatelů. To může značit jednak úspěšný business model, jednak nestandardní vztahy s obchodními partnery. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z informací obsažených ve Výkazu zisku a ztráty dodavatele (poskytnuté z aplikace CRIBIS). Ziskovost počítáme jako podíl provozního hospodářského výsledku a tržeb celkem (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb). Nadměrnou ziskovost hlásíme u takového dodavatele, jehož ziskovost v některém z posledních let převyšuje 90. percentil ostatních dodavatelů (tedy má vyšší ziskovost než 90 % ostatních dodavatelů v daném roce).

Doporučené kroky

Ziskovost dodavatelů se silně odvíjí od oblasti, ve které podnikají - obecně čím větší konkurence na trhu, tím menší úroveň ziskovosti. Zadavatel by měl prověřit, že finanční prostředky vynakládá hospodárně, a to právě především vůči takovým dodavatelům, kteří působí na silně konkurenčním trhu a přesto vykazují nadměrnou ziskovost. Může to být indikace toho, že výměnou dodavatele by zadavatel mohl ušetřit.