Insolvence

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

S dodavatelem je zřejmě vedeno insolvenční řízení. Může se tak nacházet ve významných finančních obtížích.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko hlásíme tehdy, když na dodavatele byl podán insolvenční návrh u příslušného soudu.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Vhodné je ověřit, v jakém stavu je insolvenční řízení, případně zda stále ještě probíhá. Insolvence dodavatele může mít výrazně negativní vliv na schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku či garantovat záruku za dodávky či dílo.