Hromadné sídlo

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel sídlí na tzv. hromadné či virtuální adrese. Jedná se o adresy, na kterých je hlášeno významné množství dalších společností či živnostníků, přičemž se v praxi často jedná jen o virtuální sídla bez reálné přítomnosti zastupující osoby.

Jak je riziko zjišťováno

Prověřujeme, zda dodavatel nesídlí na adrese, na které má sídlo registrováno dalších alespoň 25 subjektů podle Registru ekonomických subjektů. Riziko nehlásíme v případě, že se jedná o dodavatele s významným množstvím referencí (takového v tomto smyslu považujeme za dostatečně spolehlivého).

Doporučené kroky

Dodavatel může mít dobrý důvod pro volbu konkrétního sídla, proto samotné riziko nevyžaduje bez dalšího přijetí opatření. Je však vhodné zajistit, aby existovalo spolehlivý kontakt na dodavatele - např. v případech poštovního doručování.

Současně jestliže dochází ke kumulaci dalších rizik u dodavatele, může to značit celkovou nespolehlivost dodavatele.