Exekuce společnosti (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel se ocitl v exekuci, čímž může být zásadně ohrožena jeho spolehlivost či schopnost plnit své závazky. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

Informace pochází z databáze aplikace CRIBIS.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Uvedená informace již nemusí být aktuální, současný stav je možné ověřit nahlédnutím do Centrální evidence exekucí (zpoplatněno), nebo výzvou dodavateli.

Pokud se riziko potvrdí, může být ohroženo probíhající plnění zakázek nebo poskytování záruky či servisní podpory.