Chybějící statutární orgán

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Podle zápisu v obchodním rejstříku nemá dodavatel ustanovený statutární orgán. To ho může značně omezovat v činnosti.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě údajů z obchodního rejstříku zjišťujeme, zda má dodavatel k aktuálnímu datu zapsanou osobu vystupující jako statutární orgán.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Uvedená informace již nemusí být aktuální, současný stav je snadno možné ověřit nahlédnutím do Obchodního rejstříku.

Pokud se riziko potvrdí, je vhodné urychleně komunikovat s dodavatelem o tomto problému a zjistit, jaké kroky přijal pro omezení negativních dopadů na jeho fungování.