Chybí zápis v evidenci skutečných majitelů

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel nesplnil svou zákonnou povinnost zapsat do odpovídajícího registru svého skutečného majitele.

Jak je riziko zjišťováno

Ověřujeme, zda pro daného dodavatele existuje v Evidenci skutečných majitelů aktuálně platný zápis.

Doporučené kroky

Jestliže je společnost vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení, mohlo dojít k porušení zákona, kdy dodavatel měl být vyloučen pro nesplnění své povinnosti a tedy pro nezajištění kroků předcházejících střetu zájmů.

Současně jestliže dochází ke kumulaci dalších rizik u dodavatele, může to značit celkovou nespolehlivost dodavatele.