0 zaměstnanců

Toto riziko spadá do kategorie Rizikový dodavatel, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Podle dat Českého statistického úřadu nemá daná společnost žádné zaměstnance.

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z pravidelně aktualizovaných dat Českého statistického úřadu, konkrétně z Registru ekonomických subjektů. V nich je uváděn údaj o počtu zaměstnanců dané společnosti.

Doporučené kroky

Pokud dodavatel skutečně nemá zaměstnance, poskytuje své služby zřejmě výlučně prostřednictvím subdodávek. Takový způsob plnění zakázky může být nehospodárný. 

Současně jestliže dochází ke kumulaci dalších rizik u dodavatele, může to značit celkovou nespolehlivost dodavatele.