Vítěz bez předchozích veřejných zakázek

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Pro každou relevantní veřejnou zakázku zjišťujeme, zda vybraný dodavatel již někdy v minulosti plnil pro kohokoli ve veřejném sektoru veřejnou zakázku nebo zda s někým obdobným uzavřel smlouvu.

Jak je riziko zjišťováno

Sledujeme, zda vybraný dodavatel v minulosti již plnil veřejnou zakázku s dostatečným objemem, nebo naopak zda se jedná o jeho první zkušenost. Vyhodnocujeme pouze pro zakázky nad 1 mil. Kč.

Doporučené kroky

Prověřit volbu kvalifikačních kritérií. Byla kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky řádně nastavena a její splnění doloženo? Pokud se jedná o zakázku, u které zadavatel z dobrých důvodů nepožadoval splnění podobné kvalifikace, není riziko relevantní.