Vítěz bez historie v registru smluv

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel ve veřejném sektoru dosud zřejmě nemá žádné reference. Může se tak jednat o neprověřeného dodavatele (přinejmenším v kontextu veřejných zadavatelů), u kterého je riziko nekvalitního plnění veřejné zakázky, případně nestandardního průběhu výběrového řízení. 

Jak je riziko zjišťováno

Pro každou smlouvu z registru smluv, jejíž hodnota je přes 0.5 mil. Kč a která je zřejmě smlouvou na veřejnou zakázku, zjišťujeme, zda dodavatel již někdy v minulosti plnil pro kohokoli ve veřejném sektoru veřejnou zakázku nebo zda s někým obdobným uzavřel smlouvu.

Doporučené kroky

Prověřit volbu kvalifikačních kritérií. Byla kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky řádně nastavena a její splnění doloženo? Pokud se jedná o zakázku, u které zadavatel z dobrých důvodů nepožadoval splnění podobné kvalifikace, není riziko relevantní.