Vícepráce podle § 222 ZZVZ

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

U veřejné zakázky došlo ke změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ, tedy ke sjednání tzv. víceprací. Tyto do určitého objemu představují dovolený způsob, jak navýšit dříve zasmluvněný rozsah předmětu zakázky, v ideálním případně by k nim však docházet nemělo.

Jak je riziko zjišťováno

Ve Věstníku veřejných zakázek detekujeme uveřejňování formulářů o změnách v oznámení o zadání zakázky, kterými se některé druhy víceprací zveřejňují. Současně vycházíme z údajů o skutečně uhrazené ceně na profilu zadavatele.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Některým vícepracím není možné předcházet, jiným je možné se při řádné přípravě zakázky vyhnout. Je vhodné ověřit, že byly naplněny předpoklady pro sjednání konkrétních víceprací.