Pochybení dle ÚOHS

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval u dané veřejné zakázky pochybení, které mělo nebo mohlo mít dopad na výsledek zadávacího postupu, a tedy se jedná o vážné pochybení zadavatele.

Jak je riziko zjišťováno

Rozhodnutí ÚOHS jsou provázána na evidenci veřejných zakázek dle Věstníku či profilu zadavatele (možnost automatického propojení však není úplná a bezchybná). Pokud Úřad konstatoval ve svém rozhodnutí závažné pochybení zadavatele, je zakázce přiřazeno riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Je vhodné ověřit, z jakého důvodu bylo pochybení konstatováno. Sám zadavatel veřejné zakázky typicky o rozhodnutí bude informován, ostatní uživatelé jsou na tuto situaci tímto upozorněni.