Nízký obrat vzhledem ke smlouvě (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Obrat dodavatele před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku nedosahoval hodnoty dané smlouvy. To může značit, že dodavatel neměl kapacitu na řádné splnění dané smlouvy. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

U každé uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku z registru smluv v posledních 4 letech srovnáváme její hodnotu proti obratu dodavatele této veřejné zakázky za předcházející rok. Data o obratu dodavatele pochází ze aplikace CRIBIS. Pokud činí hodnota smlouvy více než 150 % obratu vybrané společnosti, hlásíme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Hodnota smlouvy v registru smluv nemusí být v některých případech určující, respektive může se významně lišit od budoucího objemu plateb konkrétnímu dodavateli. V takovém případě srovnání hodnoty smlouvy a obratu nemusí být relevantní.

Ověřit způsobilost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Významně nižší obrat proti hodnotě zakázky značí, že dodavatel zřejmě dosud nemá zkušenosti s podobně velkým projektem a pro nedostatek zkušeností a především kapacit nemusí být schopen řádně splnit své závazky.