Nízký obrat vzhledem k zakázce (CRIBIS)

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Obrat dodavatele před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku nedosahoval hodnoty dané smlouvy. To může značit, že dodavatel neměl kapacitu na řádné splnění dané smlouvy. Vychází z údajů poskytnutých ze systému CRIBIS.

Jak je riziko zjišťováno

U každé zadané veřejné zakázky v posledních 4 letech srovnáváme její hodnotu proti obratu dodavatele této veřejné zakázky za předcházející rok. Data o obratu dodavatele pochází ze aplikace CRIBIS. Pokud činí hodnota zakázky více než 150 % obratu vybrané společnosti, hlásíme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Hodnota mnohých veřejných zakázek (respektive výše nabídkové ceny na takovou zakázku) může být bez dalších podrobností zavádějící - vliv má např. délka poskytování služeb, platební podmínky či více subjektů na straně dodavatele.

Ověřit způsobilost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Významně nižší obrat proti hodnotě zakázky značí, že dodavatel zřejmě dosud nemá zkušenosti s podobně velkým projektem a pro nedostatek zkušeností a především kapacit nemusí být schopen řádně splnit své závazky.