Jediná nabídka

Toto riziko spadá do kategorie Riziková zakázka/smlouva, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Pravidla zadávání veřejných zakázek by měla zadavatele přimět k tomu, aby zajistil dostatečnou konkurenci mezi dodavateli o zakázku. Pokud tomu tak není a o zakázku se uchází právě 1 dodavatel, jedná se víceméně o selhání trhu či samotného zadavatele při přípravě zadávacího řízení. 

Jak je riziko zjišťováno

Na základě informací, které sám zadavatel uvádí ve Věstníku veřejných zakázek, zjišťujeme, kolik dodavatelů se o danou veřejnou zakázku ucházelo. Pokud byl jediný účastník řízení, konstatujeme riziko.

Doporučené kroky

Uvážit, zda zadávací řízení bylo řádně připraveno - zda byla zvolena odpovídající kvalifikační kritéria, vhodně definován předmět zakázky, případně jestli nebylo možné lépe komunikovat s trhem. To vše samozřejmě za předpokladu, že v praxi existuje nějaká konkurence na trhu pro daný předmět zakázky.