Riziková zakázka/smlouva

Tato skupina rizik ukazuje na možné nedostatky v konkrétní zakázce či smlouvě. Zejména se jedná o faktory v procesu výběru dodavatele, v osobě dodavatele apod. Obsahuje následující rizika:

Popis

Rizika se vztahují jak k průběhu zadávacího řízení (Jediná nabídka), tak k jeho výsledku. Zde sledujeme přítomnost sjednávání víceprací, neboli změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ (Vícepráce podle § 222 ZZVZ). Významnou část této skupiny rizik tvoří takové faktory, které mohou ukazovat, proč vybraný dodavatel nemusí být tím nejlepším právě v dané konkrétní zakázce (respektive smlouvě) - např. mohl vzniknout teprve krátce před zakázkou (Vznik těsně před zakázkou) nebo dosud nemá zkušenosti s obdobně velkými zakázkami (Vítěz bez předchozích veřejných zakázek).

Vždy se však riziko vztahuje výlučně právě ke konkrétní zakázce či smlouvě, nikoli např. obecně k osobě dodavatele.

Omezení

Rizika této kategorie jsou vyhodnocována ex-post u konkrétních zakázek a nejsou proto dostupná v nástroji Tenderman a strojových rozhraních pro prověřování dodavatelů.