Prodleva při hodnocení nabídek

Toto riziko spadá do kategorie Procesní nedostatky, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Zadavatel vyhodnocoval nabídky podané v zadávacím řízení nepřiměřeně dlouho. Mezi lhůtou pro podání nabídky a uzavřením smlouvy uplynulo více než 90 dní, čímž se zvyšuje šance, že dodavatelé nakonec odmítnou uzavřít smlouvu. 

Jak je riziko zjišťováno

Vycházíme z údajů o datu otevírání nabídek a datu zadání zakázky (tedy typicky uzavření smlouvy). Zohledněny jsou i případné posuny data otevírání nabídek.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Existuje více legitimních důvodů, pro které fáze hodnocení nabídek trvala neobvykle dlouho, např. prověřování předložených vzorků či postup v řízení o inovačním partnerství. Do vyhodnocování nabídek mohl také zasáhnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kvůli jehož zásahu nebylo možné smlouvu uzavřít. Pokud není prodlení podobně vysvětleno, je vhodné zjistit, z jakého důvodu k němu došlo a jak tomu do budoucna zabránit.