Příliš změn podmínek soutěže

Toto riziko spadá do kategorie Procesní nedostatky, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek provedl 3 a více změn zadávací dokumentace. Provedením těchto změn se zvyšuje riziko ztráty zájmu dodavatelů, zvýšení jejich nákladů a současně se jedná o indikátor toho, že veřejná zakázka nemusela být dostatečně připravena. 

Jak je riziko zjišťováno

Sledujeme uveřejňování změnových formulářů ve Věstníku veřejných zakázek před otevřením nabídek. Riziko je vyhodnocováno jen u otevřeného a uzavřeného řízení.

Doporučené kroky

Řádně připravovat zadávací podmínky. Zadavatel se v praxi nemůže vyhnout každé změně podmínek soutěže, ale dobrá příprava může potřebu měnit pravidla výrazně snížit. Mezi vhodná preventivní opatření může patřit lepší komunikace s trhem, kdy již při přípravě zakázky může zadavatel komunikovat s dodavateli a předcházet tak vzniku nejasností po vypsání zakázky.