Střet zájmů § 4b ZSZ

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel je přímo či nepřímo (alespoň částečně) vlastněn veřejným funkcionářem ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zadáním zakázky takovému dodavateli může dojít k porušení ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů, pokud je smlouva uzavřena v době, kdy toto vlastnictví trvá.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě vlastní databáze veřejných funkcionářů ve smyslu zákona (zahrnující členy vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) zjišťujeme, v kterých společnostech mají vlastnický podíl podle obchodního rejstříku nebo ve kterých společnostech jsou evidováni jako skuteční majitelé.

Záměrně jsou detekovány i případy, kdy se účast veřejného funkcionáře ve společnosti nepřekrývala s výkonem jeho mandátu, avšak skončila či začala v období blízkém trvání mandátu.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Nemusel být splněn časový test, tedy zakázka mohla být zadána v okamžiku, kdy již/ještě osoba nebyla ve funkci. Současně pozice skutečného majitele nezaručuje, že daná osoba naplňuje požadavek na velikost vlastnického podílu ve smyslu zákona.