Sponzor politické strany v orgánu

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Osoba v orgánu dodavatele darovala peníze politické straně. Existuje tak riziko střetu zájmů (rozhodují-li v nějaké podobě osoby napojené na tuto stranu), častěji však pouze riziko ztráty reputace.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě databáze darů politickým stranám zjišťujeme, zda lidé, kteří jsou dárci politické strany, nejsou současně členy rozhodujících orgánů u dodavatelů, již plní zadavateli veřejné zakázky.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko nemusí být relevantní z mnoha důvodů: