Politický dárce

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Dodavatel daroval peníze politické straně. Existuje tak riziko střetu zájmů (rozhodují-li v nějaké podobě osoby napojené na tuto stranu), častěji však pouze riziko ztráty reputace.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě databáze darů politickým stranám zjišťujeme, zda daná společnost, která je dodavatelem veřejné zakázky, není současně dárcem nějaké politické strany.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko nemusí být relevantní z mnoha důvodů: