Místní politik u dodavatele

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za vysokou

Co riziko znamená

Člověk se vztahem k dodavateli (člen orgánu právnické osoby, skutečný majitel či OSVČ v případě fyzické osoby podnikající) kandidoval v místních (obecní nebo krajské) volbách a současně je dodavatelem této obce či kraje. 

Mohlo tak dojít k přímému střetu zájmů při některých hlasováních, obecně existuje riziko ztráty reputace.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě veřejně dostupných dat o osobách kandidujících ve volbách je zjišťováno, zda tyto osoby současně nejsou členy rozhodujících orgánů společností, jejich skutečnými majiteli, či zda se nejedná o osoby samostatně výdělečně činné, které dodávají veřejné zakázky ve veřejném sektoru, resp. konkrétním subjektům (především městům, krajům a jejich příspěvkovým organizacím). Zohledňovány jsou pouze volby krajské a obecní, přičemž je brán v potaz i časový souběh událostí.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko nemusí být relevantní z mnoha důvodů: