Celostátní politik u dodavatele

Toto riziko spadá do kategorie Politické vazby, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Osoba v orgánu dodavatele, případně skutečný majitel takové společnosti nebo samotný dodavatel u OSVČ, kandidovala ve volbách do Parlamentu ČR, je tedy zřejmě spojena s politickou stranou. Existuje tak riziko střetu zájmů (rozhodují-li v nějaké podobě osoby napojené na tuto stranu), častěji však pouze riziko ztráty reputace.

Jak je riziko zjišťováno

Na základě veřejně dostupných dat o osobách kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR či do Senátu je zjišťováno, zda tyto osoby současně nejsou členy rozhodujících orgánů společností, které dodávají veřejné zakázky ve veřejném sektoru.

Pro vznik rizika je třeba splnit i časovou souvislost, tedy osoba musí být ve stejnou dobu napojena na dodavatele (např. být členem orgánu) a současně s ohledem na datum voleb musí být alespoň šance, že ve stejné době může být ve funkci.

Doporučené kroky

Ověřit relevanci rizika. Riziko nemusí být relevantní z mnoha důvodů: