Politické vazby

Tato skupina rizik ukazuje na rizika možného střetu zájmů. Dodavatel, nebo osoba v jeho orgánu, aktivně podporuje politickou stranu, nebo za ni kandiduje. Obsahuje následující rizika:

Popis

Jednotlivá rizika se liší v tom, zda příčinou možného střetu zájmů je dar politické straně či hnutí, a to:

nebo zda příčinou může být přímá kandidatura za relevantní politickou stranu či hnutí, a to: