Politické vazby

Tato skupina rizik ukazuje na rizika možného střetu zájmů. Dodavatel, nebo osoba v jeho orgánu, aktivně podporuje politickou stranu, nebo za ni kandiduje. Obsahuje následující rizika:

Popis

Jednotlivá rizika se liší v tom, zda příčinou možného střetu zájmů je dar politické straně či hnutí, a to:

, zda příčinou může být přímá kandidatura za relevantní politickou stranu či hnutí:

nebo zda existuje spojitost mezi politickými či úřednickými reprezentanty zadavatele a osobami v orgánu dodavatele: