Zakázka nenalezena ve Věstníku

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Ve Věstníku veřejných zakázek nebyla nalezena zakázka, která byla zveřejněna na profilu zadavatele. Může se jednat o nedostatečnou identifikaci zakázky na profilu, nebo taková zakázka ve Věstníku zcela chybí.

Jedná se o zrcadlové riziko k Zakázka nenalezena na profilu.

Jak je riziko zjišťováno

Pro každou zadanou podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele hledáme informace o této zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud žádné takové informace nenajdeme, hlásíme riziko (tedy i v případech, kdy ve Věstníku takové informace fakticky jsou, ale není možné je jednoznačně přiřadit k profilu). 

Doporučené kroky

Doplnit potřebné informace. Riziko je zpravidla zaviněné nedostatečnou identifikací, kdy není možné jednoznačně spárovat Věstník a profil zadavatele - k tomu primárně slouží tzv. evidenční číslo zakázky z Věstníku, jež je třeba doplnit na profil zadavatele. Dalším důvodem může být skutečné neuvedení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, kdy v takovém případě může docházet k porušování zákona, především povinnosti řádně zahájit nebo ukončit zadávací řízení.