Zakázka nenalezena na profilu

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

Na profilu zadavatele nebyla nalezena zakázka, která byla zveřejněna ve Věstníku. Může se jednat o nedostatečnou identifikaci zakázky na profilu (např. chybějící evidenční číslo v kombinaci s absencí dalších údajů), nebo taková zakázka na profilu zcela chybí.

Jedná se o zrcadlové riziko k Zakázka nenalezena ve Věstníku.

Jak je riziko zjišťováno

Pro každou zadanou veřejnou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek hledáme informace o této zakázce uveřejněné na profilu zadavatele. Pokud žádné takové informace nenajdeme, hlásíme riziko (tedy i v případech, kdy na profilu zadavatele takové informace fakticky jsou, ale není možné je jednoznačně přiřadit k Věstníku). 

Doporučené kroky

Doplnit potřebné informace. Riziko je zpravidla zaviněné nedostatečnou identifikací, kdy není možné jednoznačně spárovat Věstník a profil zadavatele - k tomu primárně slouží tzv. evidenční číslo zakázky z Věstníku, jež je třeba doplnit na profil zadavatele. Dalším důvodem může být skutečné neuvedení veřejné zakázky na profilu zadavatele, kdy v takovém případě může docházet k porušování zakona, např. povinnosti uveřejnit písemnou zprávu podle § 217 ZZVZ.