Nezveřejnění plnění rámcové dohody

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

U rámcové dohody či u dynamického nákupního systému nebyla v rozporu se zákonem uveřejněna žádná informace o skutečném objemu plnění.

Jak je riziko zjišťováno

Ve Věstníku veřejných zakázek je evidována veřejná zakázka, jejímž výsledkem bylo uzavření rámcové dohody či zavedení dynamického nákupního systému. Současně však nebyl uveřejněn žádný formulář o uzavření (realizační) smlouvy, tedy není znám objem skutečného plnění. Tím dochází k porušení § 137, resp. § 142 ZZVZ.

Doporučené kroky

Zveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek skutečný objem plnění. Zadavatel by měl alespoň dodatečně zveřejnit informace o uzavřených smlouvách.