Nesouhlasí počet nabídek

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Počet nabídek uvedený ve Věstníku se liší od počtu zveřejněných nabídek k dané zakázce na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele tak buď nejsou kompletní údaje o obdržených nabídkách (tedy i těch nevybraných) ve správném formátu, nebo je v některém z údajů chyba.

Jak je riziko zjišťováno

Pro každou veřejnou zakázku, u které existuje jednoznačná vazba mezi Věstníkem a profilem, spočítáme počet obdržených nabídek (tedy počet účastníků zadávacího řízení) podle profilu zadavatele a porovnáme ho s informací o počtu nabídek zveřejněnou samotným zadavatelem ve Věstníku. Informace na profilu zadavatele musí být ve strukturované podobě, nestačí je tedy zveřejnit v samostatném přiloženém dokumentu apod.

Doporučené kroky

Doplnit informace o veřejné zakázce na profil zadavatele. Typickým důvodem tohoto rizika je nedostatečné uveřejňování informací o zakázce. Zvýšená míra transparentnosti mu bude předcházet.