Nesouhlasí informace o platbách

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za nízkou

Co riziko znamená

Evidujeme rozpor v informacích o tom, kolik bylo zaplaceno na konkrétní veřejnou zakázku. Může se jednat o chybu v účetních datech nebo v datech na profilu zadavatele.

Jak je riziko zjišťováno

Kde je to vzhledem k dostatku dat možné, porovnáváme informace o skutečně uhrazené ceně zakázky zveřejněné na profilu zadavatele proti účetním datům, a to účetním datům obsahujícím vazbu na konkrétní veřejnou zakázku. Pokud se informace z těchto dvou zdrojů neshodují o více jak 1 %, hlásíme riziko.

Doporučené kroky

Ověřit správnost dat. Typicky dochází k chybě zadavatele při identifikování provázané veřejné zakázky nebo při uveřejňování skutečně uhrazené ceny.