IČO neexistuje

Toto riziko spadá do kategorie Nesrovnalosti v datech, jeho závažnost považujeme za střední

Co riziko znamená

IČO dodavatele nebylo nalezeno v Registru ekonomických subjektů. Může se jednat o překlep, ale také o fiktivního dodavatele. Současně se může jednat o dodavatele ze zahraničí (typicky ze Slovenska), u kterého nebyla odhalena jeho zahraniční příslušnost.

Jak je riziko zjišťováno

IČO každého dodavatele porovnáváme s databází Registru ekonomických subjektů. Pokud tam dané IČO nenajdeme, hlásíme riziko. Výjimku tvoří případy, kdy je na místě identifikačního čísla zjevně vyplněn zahraniční identifikátor nebo jen mezinárodní kód cizí země.  

Doporučené kroky

Ověřit správnost vyplněného údaje. Většina hlášených rizik je způsobena překlepem při vyplňování údajů.